วันที่
* ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิง ในการซื้อขายจริงได้ ราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทย และ อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย