ราคาทองวันที่
อ้างอิงจากสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทย

ซื้อทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อก